Състезанието се проведе на "Горската пътека на приказките". В първия етап отборите решаваха задача за ориентиране по азимут. Във втория преминаваха по трасето на пътеката, като заверяваха талони на контролни знаци, отговаряха на въпроси проверявани с QR код. За първи път всеки отбор разполагаше с карта, на която бяха нанесени азимутите на контролните знаци и трябваше да използват компас.

По пътеката на всеки отбор имаше скрита награда, която беше отбелязана на картата с азимут, и участниците трябваше да си я намерят. В групата на малките медалите се разпределиха между Кюстендил и Благоевград, а при големите - между Враца и Роман.