По нейните думи все още не е приключила обществената поръчка по избора на фирма за допълнителните 1600 машини за гласуване. „Надявам се избирателите да са добили по-голяма увереност в гласуването с машини. На 11 юли немалка част от хората не успяха да гласуват, защото беше време за почивка и много от тях не бяха на постоянните си адреси“, допълни Нейкова.