Дарението включва 1550 бр. напитка „Данонино“ и 1180 бр. мляко „Активия био“. С артикулите бе разнообразена храната на потребителите на Домашен социален патронаж, Дом за стари хора и Обществена трапезария „Топъл обяд“.

От месец май т.г. даренията от Национална хранителна банка възлизат на близо 10 000 лв.