Изследванията сочат, че децата в институциите не съумяват да развият пълния си потенциал, тъй като нямат адекватна подкрепа, чувстват се нежелани, свързаността със значими близки липсва, не се откликва на емоционалните им потребности. Но за да бъдат истински щастливи, те трябва да растат в сигурна среда, която изключва крайното неглижиране на техните нужди и недобрите родителски практики.

В една от презентациите Семейно-консултативните центрове на УНИЦЕФ бяха представени като еталон за истинска социална работа и начин за подкрепа на най-уязвимите и рискови семейства и деца - тези, които почти никога нямат шанс да използват каквато и да била услуга или подкрепа. Защото именно чрез работа с тези сегрегирани семейства, се случва и предотвратяването на отделяне на деца от биологичното семейство.

Презентираният материал е от дейността и директната работа на терен на ЦОП - кв. Раковица, който до 1 април тази година функционираше именно като Семейно-консултативен център. Предлаганата услугата изцяло е запазила методите си на работа, видовете предоствяна подкрепа, усещането за оказване на помощ, въпреки транформирането в ЦОП.