През идната седмица ще започне доставянето на събраните продукти на крайно нуждаещи се лица от населените места на Враца, които не са обхванати от предоставяните социални услуги.