Линия №3 е с маршрут: блок №26 в ж. к. "Дъбника" до кв. "Медковец", като началният час на тръгване на превозните средства е от 06:05 часа до 19:35 часа, на всеки 30 минути. В посока кв. "Медковец" - бл. №26, новият подвижен състав ще се движи от 6:35 часа до 20:05 часа, отново на 30 мин.

По линия №4 автобусите ще се движат от 6:15 часа до 19:15 часа, на всеки 30 мин., по маршрут бл. №26 до кв. „Медковец“, а в обратната посока - от 07:00 часа до 20:00 часа.

Предстои доставката и на останалите 10 нови автобуси, които ще се използват за обслужване на линиите на градския транспорт и в населените места. Автобусите "Исузу Ситибус" са с дължина от 10 метра, нископодови, с климатична система, вентилация, обособени места за хора в неравностойно положение и отговарят на всички европейски регламенти и директиви.