Кметът Каменов благодари на всички институции за оказаното съдействие през последните дни, за нормализиране на зимната обстановка на територията на общината. Той очерта и следващите стъпки и мерки, които трябва да се предприемат в съвместна работа на Щаба. Кметът заяви, че има сериозни забележки по отношение работата на „БКС-Враца“ по снегопочистването на града. Възложено бе на Звено „Инспекторат“ да набележи най-тежките отсечки в града и там да се изпратят машини, осигурени от Камарата на строителите.

Във връзка с образуването на ледени висулки на сгради и за да се избегнат евентуални инциденти, кметът уточни, че трябва да се вземат превантивни мерки. „Приканваме всеки собственик или наемател на сграда да премахне ледените късове или да обезопаси района. Ако обектът не позволява, да потърсят съдействие от Община Враца, за осигуряване на техника“, каза Каменов и добави още, че е започнато издаването на предписания и при неизпълнение ще бъдат налагани санкции. Той допълни още, че собствениците на автомобили трябва да избягват паркирането под покриви, заради падането на сняг или ледени висулки, които могат да увредят моторните-превозни средства.

Градоначалникът посочи още, че ще продължат, стартиралите съвместни акции, между Община Враца, БКС - Враца и полицията за премахване на неправилно спрени автомобили, които пречат на снегопочистването, както на централните улици, така и на вътрешните. От полицията заявиха, че имат готовност, освен екипите на смяна да се включи за съдействие и допълнителен числен състав от системата на МВР. Представителите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и ВиК - Враца посочиха, че на територията на общината няма населени места с нарушено водоснабдяване и ел. захранване.