Внезапното уволнение на Стефан Стефанов предизвика не само възмущение, но и притеснение за съдбата на училището. Обществена тайна е, че от доста време насам усилено се търсят начини за преместването на професионалната гимназия в някой от по-големите градове, а сградата и дворът на училището да станат нечия собственост. По думите на учителите, мястото представлява апетитна хапка за нечии интереси.

Мнението на всички - и учители, и ученици, и родители е, че директорът е възродил училището и го е превърнал в музей на скулптурата, учениците са носител на стотици национални и международни награди, участват в изложби и конкурси, творят и вдъхват живот на камъка.

В мотивите за уволнението са посочени нарушения, едното от които е настаняване в общежитието на лице, което не е служител в техникума. От училището потвърдиха, че същото лице е управител на "Кариера” - Кунино и наистина пребивава в общежитието, но има договорни отношения с училището да предоставя безвъзмездно камък, необходим за практическата работа на учениците.

Другите мотиви са свързани пряко с образователно-възпитателния процес, включващ изготвяне на училищна документация, провеждане на държавен план-прием, изискващ задължителни приемни изпити за проверка на способностите на кандидат-гимназистите, както и минималният брой на учениците в една паралелка.

Оказа се, че липсва паралелка в 8-ми клас, тъй като е имало 9 кандидати, а по Закона за училищното и предучилищното образование се изискват минимум 10 ученици.

И тук обаче възниква първото разминаване - в същия закон записано, че в училищата по изкуствата минималният брой ученици е 8. Т. е., няма нарушение и паралелката е трябвало да бъде заверена и утвърдена.

Учителите и учениците твърдо застават зад своя директор и настояват за отмяна на уволнението и възстановяването на нормална образователна и творческа атмосфера. Много от учителите днес в училището са негови възпитаници - Петър Трифонов, Ивайло Симеонов, който в момента е студент в Националната художествена академия и учител.

Сред протестиращите бе и потомственият каменар Христо Иванов, чийто син е ученик в 11 клас. Той заяви, че и баща му, и той са завършил този техникум, а сега тук учи и неговият син - трето поколение каменоделци.

Учителите са в неведение и очакване да им бъде представен временно изпълняващият длъжността Директор, назначен от Министерството на културата до провеждането на конкурс. Никой не знае кого ще изпратят, но има предположения, че това ще бъде бивш учител, който се домогва до мястото.

Уволненият директор Стефан Стефанов заяви: "Мотивите за освобождаването ми от длъжност са скалъпени, явно преча на някого. Аз съм неудобен за управляващите, защото не съм послушен. Тръгвам си оттук, полят от омерзението на мерзавците и нищожествата... Духът на моето съзидание е тук. Ще търся правата си по съдебен път.”

Той се обърна към учениците и колегите си, за да им благодари за подкрепата и да им пожелае да не спират да се борят за себе си, за училището, за бъдещето си.