Ученическите състезания „Многознайко” имат за цел да стимулират логическото мислене, въображението и паметта на учениците. Да възпитат в децата чувство на надпревара за знания и постигане на успехи. Състезанията се провеждат под формата на тест с избираеми и свободни отговори, предназначени за ученици 1-7 клас.

В първите два кръга учениците получават медали и грамоти. Наградата в третите кръгове на състезанието „Родна реч“ за първо място е златен медал или купа, за второ - сребърен медал, а за трето - бронзов.

Купа в трети кръг получава ученикът от съответния клас, събрал най-много точки за най-малко време. Участниците, които имат точки за първо място, но са след участника с най-добро време, получават златен медал. При случай на двама участници с еднакво време, купа получават и двамата.

Наградата във „Финала на Многознайко" за първо място е купа, за второ и трето - медали. В него право на участие има всеки ученик, събрал минимум 160 точки от проведените предходни състезания.

Талантливата Жана Стоянова от „най-усмихнатия“ III клас, се включи в тазгодишния конкурс на Българската стопанска камара за детска коледна рисунка и новогодишно пожелание. Тя спечели първо място в раздел най-креативни „2021 (По)желания“ с уникалната си картичка и послание:

„Весела Коледа, задружен екип от работливи елфи! Нека Коледната магия бъде винаги с Вас, бъдете навсякъде навреме, сбъдващи всяко желание!“.

Над 100 деца от цяла България се включиха в конкурса, който се организира за трета поредна година.

Творбите на наградените участници ще се превърнат в коледни картички на БСК, които ще стигнат до десетки институции, членове и партньори на неправителствената организация в страната и по света.

Освен признание, наградените участници в конкурса получават и награди, осигурени от членовете и партньорите на БСК.