© СУ "Иван Вазов"

Част от учениците проведоха онлайн среща с Нели Любенова-младши юрист към Съда по правата на човека в Страсбург. Тя е родом от с. Боденец, общ. Мездра. Завършва Езикова гимназия „Йоан Екзарх“ – Враца с профил английски и испански език. Висшето си образование придобива в Софийски университет „ Св. Климент Охридски“- специалност „Международни отношения“ и паралелно „Право“. В двата випуска, с над 400 студенти, тя се дипломира с най-висок успех. Придобива и диплома с отличие по „ Английско и Европейско право“ от Британския Правен Център в сътрудничество с Университета в Кембридж.

Любенова е участвала в няколко международни състезания по право. По програма Еразъм 6 месеца се е обучавала по Европейско и международно право в Нидерландия.

В моменте работи като младши юрист към Съда по правата на човека в Страсбург.

Учениците от клуб „Европа в училище“ и младшите посланици на ЕС бяха подготвили интересни въпроси, които с нескрито вълнение отправиха към своята „виртуална гостенка“. Личният живот, образование, израстване, кариера бяха сред най-вълнуващите въпроси.

Нели Любенова подчерта, че „Да бъдеш гражданин на Европа днес, означава да бъдеш етнически толерантен, да пазиш националната си самобитност и съзнание, но и да уважаваш и зачиташ чуждите културни традиции.“

Специални гости на събитието бяха директорът на учебното заведение Мариела Горанова и учителите Венцислава Найденова, Василка Коловска, Наталия Владинова, Данаил Димитров.