В рамките на един месец – Калина Сотирова и Томислава Томова, участваха активно в дейността на дирекция „Административно правни дейности“ в Община Враца. И двете имаха възможността да се запознаят с организацията на работа и функционалните задължения на административните звена, както и да участват активно в подготовката на заповеди, договори, писма и други документи, касаещи местната администрация.