През 2016 г. на територията на област Монтана са регистрирани 1 889 криминални и икономически престъпления, което е със 7,5% по-малко престъпления в сравнение с 2015 г. Нивото на разкриваемост е с 11 пункта по-високо в сравнение с предходната година.

Разкрити са 47,74% от регистрираните през годината престъпления. С 19% са намалели извършените кражби в сравнение с предходната година. Тяхната разкриваемост е 37.5 %. Значителен успех е постигнат при противодействието на кражбите на вещи и части от МПС - отчита се значителен спад на престъпленията със 70%. По-малък е и броят на извършените грабежи - 12 бр. за 2016 г. или спад с 40%.

През годината на територията на ОДМВР-Монтана не са регистрирани умишлени убийства. При разкриваемостта на престъпления по линия наркотици се отчита ръст от 26,8% - разкрити са 62 престъпления. При иззетите акцизни стоки се отчита увеличение с над 10% при късове цигари и 20% при алкохола

Структурите на ОДМВР-Монтана и Агенция „Митници“ самостоятелно и съвместно са иззели 188 998 къса цигари, 922 кг нарязан тютюн и 118,4 л алкохол. През годината служителите по направление икономическа полиция са установили 991 000 лв. нанесени щети в икономиката. В резултат на проведени специализирани полицейски операции на територията на региона са установени 163 граждани, отговарящи на профила нелегален мигрант и 4 лица за нелегален превоз на бежанци. През 2016 г. продължава тенденцията за нарастване на пътнотранспортните произшествия. Регистрирани 145 тежки ПТП, с 21 убити и 210 ранени граждани.

Камелия Александрова