По информация на българското посолство в Белград по-важните промени, касаещи българските граждани, пътуващи от и към Сърбия, са следните:

По маршрута Белград-Цариброд, вместо досегашните четири, ще функционират само два пункта за заплащане на пътни такси.

В участъка от международната магистрала в района на Ниш е пусната в действие затворена система от четири пункта за заплащане на пътни такси, която ще разпределя таксуването и движението на МПС по основните направления Белград-Цариброд и Белград-Прешево.

Актуалните пътни такси по основните направления за пътуване са както следва: За МПС до 3500 кг. по маршрута Цариброд-Белград - 1290 сръбски динара или 11 евро; За МПС над 3500 кг. по маршрута Цариброд-Белград - 7720 сръбски динара или 65,50 евро; За МПС до 3500 кг. по маршрута Белград-Шид (за Хърватия) - 410 сръбски динара или 3,5 евро (отчитането започва от пункт за заплащане Шимановци); За МПС над 3500 кг. по маршрута Белград-Шид (за Хърватия) - 2530 сръбски динара или 21,5 евро (отчитането започва от пункт за заплащане Шимановци); За МПС до 3500 кг. по маршрута Белград-Суботица (за Унгария) - 630 сръбски динара или 5,5 евро (отчитането започва от пункт за заплащане Стара Пазова); За МПС над 3500 кг. по маршрута Белград-Суботица(за Унгария) - 3740 сръбски динара или 32 евро (отчитането започва от пункт за заплащане Стара Пазова);

Въведени са санкции за пътуващите в следните случаи: загубване или повреждане на получаваната магнитна карта за таксуване; забавяне на плащането на таксата повече от 24 часа; представяне на използвана магнитна карта за таксуване.

Наказателна такса, която се дължи в гореспоменатите случаи, е за най-дългия маршрут от автомагистралата.

При пътуване само в района на Ниш и използване на един и същ пункт за заплащане на тол такси, таксуването става с единна тарифа в размер на 40 сръбски динара. Повече информация относно цените на всички отсечки, както и въведените промени, може да бъде намерена на официалната страница.