Предстои да бъде изготвен забранителен списък, който периодично ще се обновява. Той ще бъде съставен от ектсперти от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), Министерството на здравеопазването, Националния съвет по цени и реимбурсиране, НЗОК и Българския фармацевтичен съюз.

Списъкът ще бъде публикуван на интернет страницата на ИАЛ и търговците на едро с медикаменти ще са длъжни да уведомяват Агенцията, ако планират износ на лекарства от списъка.

Мотивите са, че сега дистрибутори изнасят медикаменти за трети страни, след като ги доставят от фармацевтичните фирми. Така се оказва, че при пълни по документи складове, на практика често пъти няма безплатни лекарства за хроничноболните, които ги получават по линия на НЗОК.

Паралелният избор сега е често практикуван, тъй като лекарствата са най-евтини в нашата страна.

Източник: monitor.bg