През последните дин общината е успяла да направи вноска от 800 000 лв. за кредита, отпуснат й от Министерството на финансите. Остават да се разплатят забавени възнаграждения на общинските съветници от 5 месеца.Те са в размер на 200 000 лв. и ще бъдат платени в началото на 2020 година.

„Общината не възнамерява да вдига местните данъци и такси. Ще работим за по-висока събираемост. Сегашната е 60-70 процента от очакваната и ние можем д я повишим”, каза още кметът на Видин.


Източник:
kmeta.bg