Посочените мотиви за промяна на наименованието на образователната институция са убедителни, а именно: в училището се осъществява обучение по специалности, които не отговарят на професионалния профил на гимназията. Още повече, че преименуването ще даде възможност за предлагане на образование по различни професии и специалности, отговарящи на нуждите на пазара на труда в общината.

Началникът на РУО-Враца Лорета Колева в писмо до кмета Иван Аспарухов изразява одобрение за промяната на името. Той от своя страна също е изразил положително становище по постъпилата докладна и след гласуването на общински съвет ще направи писмено предложение до Министъра на образованието за промяна на името.