Вижте новите специалности за предстоящата учебна 2017/2018 г. след основно образование, по които се предлага обучение в училищата от област Враца:

* "Машини и системи с ЦПУ“ - в Професионалната аграрна гимназия в Бяла Слатина;

* "Туристическа анимация“ - в Профилирана езикова гимназия "Йоан Екзарх“ - Враца;

- "Оперативно счетоводство“ - в Средно училище "Козма Тричков“- Враца;

* "Малък и среден бизнес“ - в Средно училище "Васил Кънчов" - Враца.

Нови специалности ще бъдат са разкрити също в Средно училище "Отец Паисий“ - Враца - „Рекламна графика“, както и в Средно училище "Иван Вазов“ - Мездра - „Електронна търговия“.

В Средно училище "Никола Войводов“ - Враца вече ще се предлага обучение по „Икономическа информатика“.

Дуално обучение тази година ще стартира в още две от общините от областта - в община Бяла Слатина и в община Мездра. Специалностите са „Производство на облекло от текстил“ в Професионална гимназия по облекло - Бяла Слатина, а в Професионалната аграрна гимназия на града „Машини и системи с ЦПУ“. В община Мездра ще се осъществява дуално обучение по специалност „Готвач“ в Професионална гимназия „Ал. Константинов“.

Продължава развитието на дуалното обучение и в община Враца. В Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство ще се осъществи прием по специалност „Търговия“, а в ПТГ – Враца ще има прием по специалности - „Машини и системи с ЦПУ“, „Приложно програмиране“, „Мехатроника“ и „Електрообзавеждане“. Обучение по „Строителство и архитектура“, „Геодезия“, „Дограма и стъклопоставяне“, „Вътрешни облицовки и настилки“, „Изолации в строителството“ и „Производство на облекло от текстил“ в Професионална гимназия „Д. Хаджитошин“.

Членовете на Постоянната комисия по заетостта съгласуваха Държавния план-прием за учебната 2017/2018 година. Процедурно предстои утвърждаването му в Министерство на образованието и науката.