До съдебния процес В. П. е бил с наложена мярка за неотклонение „надзор на инспектор от Детска педагогическа стая".

От документите по делото става ясно, че плячката на В. П. била на обща стойност 174.80 лева. В досъдебното производство е установено, че непълнолетният гамен не е действал тихо и кротко. Той извършил грабежа употребявайки сила, като удрял с юмрук в гърдите на пострадалия.
Макар, че причинените имуществени щети в размер на 174.80 лв. са възстановени, съдът се е произнесъл с Определение. Наказанието за крадливия побойник е „пробация” за срок от десет месеца, през които три пъти седмично той ще се явява при пробационен служител за подпис. Направените по делото разноските в размер на 51.52 лв. ще трябва да задели от семейния бюджет майката на крадеца.