През 2007 г. тя регистрирала като физическо лице фирма за отглеждане на животни, а през 2011 г. направила друга, но като земеделски производител. На база на истинските документи, представени пред Дирекцията по безопасност по храните, ДФ „Земеделие” и Общинската служба по земеделие, Чоков получил финансиране.

Бившият кмет на Галиче е имал генерално пълномощно от съпругата си Цветелина Нелова. Във въпросните документи обаче, вместо да действа като упълномощено лице, той е имитирал подписът й. Обвинението бе за извършено документно престъпление, а районният съд му наложи глоба от 3 000 лв.

Защитата му на по-висша инстанция обаче доказа, че екскметът е имал право да представлява жена си от 2010 г. Така с решението на окръжния съд във Враца санкцията е отменена. Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване.