Дискутираните теми са обособени в шест цикъла. Съдия Бозова е включена в дебатите на тема "Социалните медии и съдебната система".

Съдия Бозова има пет години опит като говорител на Районен съд - Враца. Преди срещата до участниците бяха изпратени въпроси, свързани с темите, които ще бъдат обсъдени.

В срещата ще вземат участие представители на съдебната власт от различни държави, сред които са Италия, Франция, Дания, Норвегия, Сърбия, Русия, Гърция.