Програмата се очаква да започне от следващата година. Европейските пари идват от оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР), а се предоставят от „Регионален фонд за градско развитие“ и банка „Сосиете Женерал“.

За първи път след панелките и обществени сгради финансиране ще има и за еднофамилните къщи. Но разликата е, че при тази програма безвъзмездно получаване на пари няма да има. Ще може собствениците освен да поставят изолация да се оборудват с нови дограми и отоплителни тела, заяви Ралица Груева, мениджър-инвестиции „Регионален фонд за градско развитие”. Груева поясни, че в момента правилата за отпускане на евтините кредити се разписват, но получателите на заеми ще бъдат освободени от обезпечения. По думите й от фонда очакват средната цена на отпускан кредит да бъде около 10 хил. лева. Без да обявяват конкретни лихвени проценти, от фонда твърдят, че условията ще бъдат по-добри от потребителските кредити на банковите институции.

С пари от кредита ще може да се финансира енергийното обследване и техническо обследване на сградата, заяви пред „Монитор“ зам.-министърът на регионалното развитие и ръководител на ОПРР Деница Николова. „Освен че подобряваме енергийната ефективност на сградите и тяхното експлоатационно състояние и визия, подобряваме и околната среда, намалявайки отделянето на фини прахови частици от горенето на твърдо гориво, което е сериозен проблем за градовете. Важно условие е да бъде изяснена собствеността на сградите“, посочи Николова.

Общо 210 млн. лева са средствата по ОПРР и съфинансирани от „Сосиете Женерал“ за Северна България. От тях според разчетите едва 10 на сто ще отидат за енергийна ефективност

Останалите средства, на стойност 189 млн. лева, се разпределят за проекти, водещи до подобряване на градската среда, модернизация на градския транспорт, спортна инфраструктура, обекти в сферата на културата, изграждане на проекти, генериращи приходи и допълващи развитието на градовете, като паркинги, лунапаркове, басейни и т.н.