Приемат се по едно непубликувано стихотворение, разказ или краеведски материал, не по-дълги от 3 страници. Останалите изисквания са творбите да са неподписани и да са придружени от запечатан плик, който съдържа лични данни за автора - трите имена, адрес, телефон и e-mail за връзка. Неанонимни текстове няма да бъдат разглеждани.

Крайният срок за подаване на творбите е 19 април 2019 г. Те могат да се подават на място в читалището или по пощата на адрес: гр. Мездра 3100, ул. "Просвета" №2, НЧ "Просвета-1925" - Мездра (за Читалищния конкурс "Георги Тодоров").

Текстовете ще бъдат оценени от жури с председател Валентин Вълчев, председател на Читалищното настоятелство.

Отчитането на конкурса ще стане на 30 април 2019 г. В трите раздела ще бъде връчена по една парична награда, а всички автори ще получат грамоти за участие.

В досегашните три издания на Читалищния конкурс "Георги Тодоров" бяха отличени следните автори:

през 2016 г. - в раздел "Поезия" Дарина Цветкова за стихотворението "Майка слънчова и обич - хляб", в раздел "Художествена проза" Красимир Стефанов за разказа "Как дядо Недялко не стана милионер", в раздел "Краезнание" Галя Василева за текста "Тежестта на проклятието";

през 2017 г. - в раздел "Поезия" Рени Митева за стихотворението "Дядовата къща", в раздел "Художествена проза" Милен Димитров за разказа "Изкупление", а поради липсата на постъпили материали раздел "Краезнание" награда не беше присъдена;

през 2018 г. - в раздел "Поезия" - Рени Митева за стихотворението "Старият учител", в раздел "Художествена проза" - поощрителни награди получиха Милен Димитров за разказа "Ямата на изгубените спомени" и Дарина Цветкова за "Има си Господ за тази работа", а в раздел "Краезнание" първо място заслужи Павлина Левичкова за дебютния й разказ "Сълзите на дъба".