Припомняме, че от здравната инспекция съобщиха преди дни, че на 21-ви бе извършено пробонабиране на води от централно водоснабдяване от град Враца. В 11 пункта беше констатирано отклонение от изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Отклонения бяха констатирани по показатели за анализ от група "А"- остатъчен свободен хлор и колиформи и ешерихия коли.

Във връзка с допуснатото отклонение в качеството на питейната вода на "Водоснабдаване и канализация - Враца" бе връчено предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. На 24-ти април отново бе извършено пробонабиране. Резултатите са отчетени в понеделник и са показали съизмерими отклонения. На 28-ми април водата е без отклонения според проверката на РЗИ и ВиК - Враца.