За периода от 18-ти до 22-ри май са извършени съвместни проверки на 100 обекти на територията на област Враца, за спазване на заповедите на здравния министър Кирил Ананиев, във връзка с обявената пандемия от COVID-19. От здравната инспекция са проверили 401 лица под карантина на територията на област Враца. Петима карантинирани не са открити на посочения от тях адрес и са им издадени предписания. За периода са издадени Предписания за задължителна карантина и предприемане на други противоепидемични мерки както следва: От ГЗП - гр.Оряхово 195 бр. От отдел ПЕК, ДНЗБ общо 13 броя за въвеждане в домашна карантина и медицинско наблюдение, в т.ч. на контактни на потвърден случай от МБАЛ-Кнежа и по бързи известия.

Извършено е пробонабиране на назофаренгиален секрет, както и изследване с бързи тестове в институции за социални услугиза общо 179 броя лица. От всички получени резултати през седмицата има 2 положителни, а останалите получени са отрицателни. Чакащите резултат проби към 22- ри май са общо 107, а тези от изтеклата седмица 78.

От РЗИ припомнят, че двата потвърдени случая са на медицински лица, работили в отделението за лечение на коронавирус към МБАЛ - Враца и обслужвали 7-те заболели лица от с.Гара Орешец /двама от тях починаха, другите вече са изписани/. И двамата медици след напускане на работното си място в отделението са поставени под 14 дневна карантина от 4-ти май. Имат по една отрицателна проба.

Едното от лицата /лекар/ е хоспитализирано в СБАЛПФЗ-Враца с клинични оплаквания и взета проба от 15-ти май, която е полижителна. Второто медицинско лице /медицинска сестра/ е с положителна проба от 18-ти май, без оплаквания и с нова карантина от 28 дни.

Данните по разпореждане на МЗ за обхващане персонал и потребители от социални институции в областта са общо за периода 154 лица, в т.ч. и с бързи тестове. По повод на съобщените от здравната мрежа съмнителни/вероятни случаи за COVID-19, както и за контактни лица са извършени 25 броя епидемиологични проучвания, в т.ч. на лица с домашна карантина и на хоспитализирани лица. За спазване на противоепидемичните мерки в ЛЗ на обл. Враца, за посочения период са извършени общо 10 проверки, от тях по еп. показания – 3 в социални институции, 7 в ЛЗ за ИБМП - Враца и Козлодуй.

С цел осъществяване на проверки на място за спазване на задължителната домашна карантина, ежедневно се подава подробно структурирана информация до всички общини на обл.Враца, до съответните ОПЛ, до областна Дирекция на МВР, до РПУ-Враца, до Дирекция Социални грижи.

В отчета за седмицата е включена и актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението на област Враца. Четири са населени места, в които са извършени изследвания за съответния период. Изследвани проби питейна вода, при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група А са 46 броя. От тях няма такива, които не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.