Тъй като в условията на динамични метеорологични условия /включително валежи и снеготопене във водосборните райони/ е възможно такива отклонения да са бързопреходни, на 24-ти април отново е извършено пробонабиране. Резултатите са отчетени вчера /понеделник/ и са показали съизмерими отклонения.

Във вчерашния ден, от измерване на показателя остатъчен свободен хлор в питейна вода са установени стойности, дори леко надвишаващи нормата, което показва, че от страна на "Водоснабдаване и канализация - Враца" междувременно са предприети коригиращи действия.

Дружеството също така е извършило пробонабиране за контрол на качеството на водата на 25-ти април. От РЗИ очакват да им бъдат предоставени протоколи с резултатите. Днес 28-ми април, ще бъде извършено отново пробонабиране, съвместноот РЗИ – Враца и ВиК – Враца - съобщиха от здравната инспекця.

За резултатите и за качеството на питейната вода гражданите ще бъдат информирани своевременно. За изминалата седмица няма съобщени от здравната мрежа лица с чревните инфекциозни заболявания.