Във връзка с регистриран потвърден случай на COVID-19 инфекция при деца и персонал в детските и учебните заведения, лицата поставени под карантина са както следва:

* ДГ „Слънчице“, гр. Вълчедръм – 8 деца и 1 лице от персонала.

Към 18.10.2021 г. общо 970 лица са с активна COVID-19 инфекция в област Монтана. 188 от тях са хоспитализирани, 782 са диагностицирани на домашно лечение.

Разпределението на лицата с активна инфекция по общини е следното:

o Община Берковица – 86 случая;

o Община Бойчиновци – 31 случая;

o Община Брусарци – 33 случая;

o Община Вълчедръм – 38 случая;

o Община Вършец – 61 случая;

o Община Георги Дамяново – 14 случая;

o Община Лом – 198 случая;

o Община Медковец – 42 случая;

o Община Монтана – 408 случая;

o Община Чипровци – 33 случая;

o Община Якимово – 26 случая.

За Област Монтана общо диагностицираните лица са 8861, излекуваните са 7300, починалите са 589, а лицата поставени под домашна карантина – 13330.