По данни на МТСП 5429 семейства са ползвали или ползват услугата в момента.

Детегледач може да се наеме до 18 месеца. Семействата може да пожелаят това да е техен близък или роднина, регистриран в бюро по труда.

Родителите на деца до 5 години, които не са записани на ясла или детска градина, може да получат детегледач за до 8 часа на ден, а хората с три или повече деца до 12 години, записани в детска градина или училище - до 4 часа.

Ако майката или бащата на децата са безработни, те трябва да започнат работа до четири месеца след одобрение по програмата.

Кандидатстването става в бюрата по труда по настоящ или постоянен адрес. Информация за условията и необходимите документи може да се намерят на адрес: https://www.az.government.bg/pages/roditeli-v-zaetost/.

Програмата е с общ ресурс от 65 млн. лв., като към момента са сключени договори за осигуряване на детегледачи в размер на близо 54 млн. лв. Средствата са осигурени по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси".