© РИОСВ - Враца

С разнообразни дейности и еко инициативи малките природозащитници изработиха уникални предмети с екологична насоченост и получиха ценна информация за необходимостта от разделно събиране и рециклиране на отпадъци.

За своя принос в опазването на околната среда и формирането на екологична култура и отношение на децата към природата, РИОСВ-Враца награди ДГ "Европейчета“ за участието в инициативата, съобщават от институцията.

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ECHO) се провежда традиционно в края на ноември. Основната ѝ цел е повишаване на осведомеността относно правилното управление на ресурсите и отпадъците и насърчаването на практически дейности за намаляване, разделно събиране, предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци в природата, почистване на замърсени терени.