В Решение №23/ 07.10.2016 г. на РИК - Враца се посочва, че е постъпила жалба с Вх.№ от 29.09.2016 г., с която Магдалин Сълков уведомява Районната избирателна комисия, че на проведените консултации за членове на СИК в община Криводол на 28.09.2016 г. са нарушени разпоредбите на Решение №3524-ПВР/НП от 16.09.2016 г. на ЦИК за спазване съотношението между партиите и коалициите, представени в Народното събрание. Сълков се жалва, че не е присъствал на консултациите за разпределение на местата в секционните комисии, което е извършено в негово отсъствие.

След запознаване с жалбата и протокола от проведените консултации в Община Криводол с приложените към него документи, представен в РИК - Враца, Районната избирателна комисия реши, че проведените консултации в Община Криводол са извършени в нарушение на Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016 г. на ЦИК, както и на чл. 92, ал. 9 от Изборния кодекс. Назначаването на СИК е извършено без участие в преговорите на Коалиция "ББЦ“, при което не са насрочени допълнителни консултации и не е насрочен и извършен жребий за преразпределяне на местата в СИК, за които е липсвало предложение от Коалиция "ББЦ“.

Във връзка с гореизложеното РИК - Враца счита, че жалбата на Магдалин Сълков е основателна.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.