© община Берковица

Повредените детски съоръжения са поправени, а пейките и детските съоръжения – боядисани. Пространството около площадките е облагородено.

Извършена е проверка за безопасността на всички детски площадки от фирма, с която Община Берковица е сключила договор. Фирмата ще извършва периодичен контрол и оценка на състоянието на площадките за игра, разположени на открито на територията на община Берковица.