Към момента предвидените строително-монтажни и ремонтни дейности са: частична подмяна на дограма, частично полагане на топлоизолация по външни стени, ремонт на външна мазилка, боядисване на фасади и ремонт на тоалетни.

Стойността на проекта за ремонт на общите части на сградата е в размер на до 143 000 лв. Решението за отпускането на средства бе взето от Общинския съвет (ОбС) в Мездра на последната за миналата година сесия.

Тогава местния парламент прие мерки за изплащане на действително извършени разходи във връзка с Covid-19 и одобри разпределението на средствата за изпълнението им.