В началото на март Управителният съвет на Проект "Красива България" на Министерството на труда и социалната политика одобри за финансиране и реализация през тази година 44 проектни предложения за обновяване на общински обекти в цялата страна на обща стойност приблизително 7 млн. лв. Сред одобрените проекти бе и този за извършване на текущ ремонт и изпълнение на строително-монтажни работи в МБАЛ - Мездра, с който Община Мездра кандидатства за финансиране по мярката "Подобряване на социалната инфраструктура”.

Проектът предвижда да се ремонтира покрива на лечебното заведение чрез полагане на битумна смес и водоотблъскващо покритие, частично да се подмени дограмата, да се освежи външната мазилка и пребоядиса фасадата на сградата, да се изградят козирки над централния и служебния входове на болницата и да се оформи паркинг за автомобили.

Бюджетът на проекта за ремонт на МБАЛ - Мездра е на обща стойност 130 000 лв. 40% от тях или 52 хил. лв. ще бъдат осигурени по "Красива България”, а останалите 60% (78 хил. лв.) са съфинансиране от страна на Община Мездра.

Срокът за изпълнение на проекта е 4 месеца от подписване на споразумението с бенефициента.