Днес е проведено първото заседание на работната група, която ще го изготви.

В състава й влизат експерти от министерството, Комисията за финансов надзор, Националния осигурителен институт, представители на Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, научните среди и национално представителните организации на работодателите и синдикатите.

Основната задача на работната група е да подготви концепция и предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване, регламентиращи фазата на изплащане на пенсии от универсалните и професионалните пенсионни фондове. Срокът за приключване на работата й е до 15 декември.

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване е вторият стълб на пенсионната система и дава право на втора допълнителна пенсия на родените след 31. 12. 1959 г. и възможност за получаване на пенсия за ранно пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд.Източник: dnevnik.bg