Председателят на регионалния съюз, Десислава Димитрова ще отчете пред делегатите дейността на организацията за периода 2015-2019 година. Тя съобщи, че конференцията ще избере екип от председател, заместник-председател и регионални секретари за следващия четиригодишен мандат.

„Отчетно-изборната година съвпада с 30 години от учредяването на КТ „Подкрепа”. Мотото на юбилейната трийсетгодишнина – „Синдикатът, донесъл свободата!”, събира в себе си идеята за създаването ни, смисъла на съществуването ни, и начертава пътя, по който ни предстои да вървим. Трийсет години са един добър период да си направим обективна, а може би и критична преценка на миналото и настоящето, да набележим бъдещите си ходове, за да успеем да се запазим и да продължим да се развиваме, като самобитна и демократична организация.

Да си припомним, че още от създаването си, ние сме символно натоварени – с идеали, промяна, бунтарство, свободомислие, свободолюбие и демокрация. Ние сме Организацията, в центъра на която е отделният трудов човек, и цялата нейна дейност, капацитет и умения, са насочени към неговата защита!”- пише в отчетния доклад председателят на СРС на КТ „Подкрепа”, Десислава Димитрова.