Сдържан оптимист, въпреки обнадеждаващите предварителни разчети за община Враца при въвеждане на модела за децентрализация, разработен от екипа на НСОРБ, остава кметът на Враца и член на УС на Сдружението Калин Каменов.

Той сподели със своите колеги за множеството и различни варианти, обсъждани от ръководството на НСОРБ, за многобройните срещи с министрите на регионалното развитие, на земеделието, на финансите, с депутати и председатели на парламентарни комисии, както по отношение на необходимостта данъците да обхващат всички видове собственост и данъчните оценки на облагаемото имущество да бъдат съизмерими с реалната пазарна ситуация.

„Няма общинар, който да не вижда ежедневно отклонението между цените, на които реално се търгуват имотите и данъчната основна (данъчната оценка), по която се облагат тези сделки и съответно се внасят приходите от местни данъци“, каза Калин Каменов. При евентуален ръст на данъчните оценки на имотите, което вече се обсъжда в Народното събрание, приходите за общините няма да бъдат съществени. Ръстът на данъчните приходи на всички общини би нараснал с 8%, а на собствените приходи – със 7%, но приносът за намаляване на сивия сектор би бил значителен, а това е в интерес не само на общинските администрации, но преди всичко на гражданите. Актуализирането на данъчните оценки би довело до значително по-справедливо и равномерно нарастване на приходите във всички общини.

„За периода от 1997 г. равнищата на основния компонент при определянето на данъчната оценка – базисна данъчна стойност на 1 кв. м., остават „замразени“. Нереално „смешно“ звучат нормативно определените размери на тази стойност в левове на квадратен метър. По видове конструкции, строежи (апартаменти, къщи и нежилищни сгради) те варират от 3,7 лв./кв. м. до 18,7 лв./кв. м., а за земите – тази стойност е още по-ниска - 0,80 лв./кв. м.-1,138 лв./кв. м. Има ли сделка с недвижими имоти, реализирана на тези безобразно ниски цени - няма. За подобна сума на квадратен метър можеш да си купиш подложка за ламинат или килим, но не можеш да купиш строеж, или земя“ – обърна внимание кметът на Враца.

За община Враца кумулативният ефект и от четирите мерки, предлагани в модела на НСОРБ за финансова децентрализация /преотстъпване на 2% от данъка върху доходите на физически лица, 10% от корпоративния данък и актуализиране на данъчните оценки/, би довел до ръст на собствените приходи в размер на 28% и нарастване на бюджета на общината с общо 11%.

„Като цяло от постъпления от преотстъпен подоходен данък бихме постигнали ръст от 4.5 млн. лв. или собствените ни приходи биха нараснали с 17%. Не е за подценяване и очакваният финансов ефект от преотстъпването на част от корпоративния данък. Само от него бихме формирали допълнително още 5% увеличение на собствените си приходи“, подчерта Калин Каменов.

Източник: namrb.org