Разказ, самоиронизиращ сепаратистките намерения на Северозапада за отделяне от България, в отговор на наскоро появилата се новина за подписката за отделяне на Северозапада и присъединяване към Румъния, масово се споделя в интернет. Естествено, всеки го споделя като своя творба и истинският автор не се знае със точност. Всичко в самия разказ е с хумористична насоченост и няма никаква религиозна или етническа омраза. Ето и самият разказ, който e написан на врачански диалект, без намеса:

СЕПАРАТИСТ

Седа и мисла. Пиам бира и па си мисла. Посленка пиам рикия, па седа, па пия бира и се мисла...

Тоа свет е тръгнал на зле, с г*** си на нагоре. Насекъде сепаратисте, секи са цепи, секи дръпа кокаля къде него си. То Украйна сеги, то Арабски халифат ли не щеш, а па това каталунците и шотландците с тиа референдуме... По-преду Сръбия са разцепи и стана на паздерки, чехите и словаците и тиа, кюрдете, Кавказ и кой ли още не? Само ние - ората от Северозапада си седим на дзадника и от мръзел ли, от патриотизъм ли - гладуваме и тръпим.

До коги!? Я да земем и ние да станем сепаратисте! Да си отцепим трите окръга, да сложим митници на Мездра, Червен брег, Кнежъ, Ореево, Видин и Връшка чука. Само от тех ша живеем и ни не требва ни Европейски съюз, ни гявол. Мита, такси, налози... Това му е майката. Който сака да минува - да плаща като поп, па ниа ша си живееме.

Атомната си е при назе. Да нее да има случайно по-рентабилно предприатие от неги? Ток ша гориме та ша са цепиме без пари, зимъска ша одим по потници, а булките по тантелени гащи от жега, другото ша продаваме и па ша лапаме.

Чирен, газохранилището ша го даваме под наем и оттама да пада по неко лев. "Южен поток" се некоги ша мине и нема къ да ни заобиколи - и от тама такси. Ша садим само у равното къде "Златийте" и па ша имаме леб да са замераме и да продаваме на поразия. Кукурузец, бостанец, лозенца в предбалканя за вино и рикия, бирената ша си отвориме у Мездра да лочим...

Останалата земьъ викам да я остаим на пустиняк - да са въдат сръни, елене и глигане, и те ти ловен туризъм, и па паръ!

Горе у Балканя да са напраат ски курорте на "Пръшевица", Ком и Миджур. По-убаво от Банско и Пампорово ша да е. Е ти спа център у Връшец, е ти воден път и връзка с Европата и световниа океан по Дунава. Богати сме на вода, горъ, земьъ плодородна...

А я имаме 300 иляди човека - я не. Мъчно ми е, но до неко годин ша измрат старците и ша останем 200 иляди. 100 от тех са цигане, значи сичкото това богатство ша го ползваме 100-на иляди души. Ша има за секи и ша остане да са раздава и черпи.

Само с циганете кво да прайм? Викам да земем пример от най-големата демокрация у светъ - Америка. Къ тиа са си затвориле индианците у резервате, така и ниа да прежалим половин окръг за циганете. Там да са чуват на воля, тамка да си са въдат, да си изучават майчиния език и там "Хелзинският" комитет да им защитава човешките права на спокойствие.

От там па паръ ша тече, оти богаташете сакат екзотика и къ одат по Индия, Бангладеш и т. н,. така ша си плащат и да влазат при циганете. Автентично, мръсно, анархия... После - кой излезне - излезне, кой не - да неа влазал. За това паръта - предварително!

И така седа и пиа бира. После ракиа и па седа и мисла. Голема сметка има у това сепаратизма!

Давайте, брайкя, и ниа!!!