В следващите дни крадецът разглобил колелото, подменил някои от частите му и пребоядисал рамката в черен цвят. Ползвал го известно време и го продал на негов познат. Полицията установила че 16-годишният хлапак е крадецът. Районният съд в Мездра му е наложил наказание “Пробация”. Д. Т. е задължен за срок от осем месеца, три пъти седмично да се явява на срещи с пробационен служител.

Наказателният състав на съда в Мездра не е намерил за основателно становището на процесуалния представител на подсъдимия, че целите на наказанието биха били постигнати с налагане на „Обществено порицание”. Съдът се е мотивирал за наказанието „Пробация” с фактите, че от всички събрани по делото доказателства, макар подсъдимия да е едва на 16 години, е с изключително лоши характеристични данни, извършил е множество противообществени прояви на територията на Община Роман.

Установено е, че осмокласникът се движи в среди на малолетни и непълнолетни, които не посещават редовно училище и са склонни към извършване на противоправни деяния. По отношение на недораслия апаш до този момент има прилагани седем броя Възпитателни мерки от страна на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и се води на отчет в Детска педагогическа стая на град Роман.

Присъдата може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от 28.06.2017 г. пред Врачанския окръжен съд от Районна прокуратура. В Мездра, подсъдимия, родителя и служебния защитник.