Програми за обучение и заетост:

  • Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания - свободни средства – 11 307 лв.;
  • Национална програма "Помощ за пенсиониране" - свободни средства - 8209 лв.;

Обучение на възрастни по чл.63 от ЗНЗ:

  • Обучение на лица по чл.63, ал.1, т.1. от ЗНЗ, по реда на чл.63 от ППЗНЗ. /за
  • Обучение на лица по чл.63, ал.1, т.3. от ЗНЗ, по реда на чл.63 от ППЗНЗ /за придобиване
  • Обучение на лица по чл.63, ал.1, т.3. от ЗНЗ, по реда на чл.63 от ППЗНЗ. /за придобиване

придобиване на Професионална квалификация/ - 2567 лв.

на Ключови компетентности/ - 1989 лв.

на Ключови компетентности/ /при Работодатели – „средни“ предприятия/ - 170 лв.

Организацията и провеждането на обученията, следва да бъде съобразена с противоепидемичната обстановка в страната

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Враца, както и на тел. 092 62-51-20, 092 62-71-34, 092 62-04-38