По-късно обаче, в доклад на социалната институция се казва, че агресията на момчето е овладяна. В момента детето е в добро състояние и му предстои операция, тъй като при скока от четвъртия етаж то е със счупени крайниците.

Според Мария Търнавска, директор на Дирекция "Социално подпомагане" във Враца, няма установена рискова среда в семейството на момчето. Семейството е бедно, но живее в добре оборудвано жилище, няма и дефицит в отношенията му с родителите. Необходима е консултация с психолог и психиатър за състоянието на детето, които ще назначат лечение.

Отдел "Закрила на детето" в Мездра е поел ангажимент за активно наблюдение на момчето и семейната му среда.