Върховна административна прокуратура (ВАП) е открила, че части от общо 126 общински наредби противоречат на конституцията и законите в страната, съобщава mediapool.bg. Резултатът е част от мащабна проверка на държавното обвинение в местната власт.

В съобщението на прокуратурата прилаганите незаконни норми са типизирани. Много общини са въвели забрана за разрешение за поставяне на преместваеми обекти за хора, които дължат пари на местната власт.

Други имат изисквания за предоставяне на нотариално заверено съгласие за представяне на удостоверения за липса на задължения, докато законът не въвежда изискване за заверка.

С конкретни разпоредби в някои общински наредби е въведено изискване, при поставяне на преместваеми обекти да се заплаща депозит за разноски по принудителното премахване. Някои са въвели задължения за подаване на декларации, че по отношение на заявителя за общинска услуга не е провеждана процедура за принудително премахване на преместваем обект.

Според прокуратурата въпросните нарушения противоречат на принципите на свободна стопанска инициатива и реда за събиране на публични вземания.

Държавното обвинение смята, че не може неплатената глоба за неправилно паркиране да ограничава правото ти на стопанска дейност. Най-малкото, защото така се облагодетелстват хора, които нямат задължение, защото не живеят на територията на съответната община.

Източник: Mediapool.bg