Длъжността, на която ще бъдат назначените млади хора, е „общ работник“ за обучение на работното място. Продължителността на програмата е 6 месеца, като лицата ще бъдат назначени на минимална работна заплата на 8 - часов работен ден. Завършилите успешно обучението на работното място заетостта ще продължи още един месец, като средствата ще бъдат осигурени от бюджета на община Борован. Младежите, които ще започнат работа, ще бъдат разпределени както следва - за Борован 6 лица, за Малорад - 6, за Добролево - 5 и за Нивянин - 3.