© Фейсбук

Проф. Георги Янков и доц. Димо Колибаров бяха впечатлени от творческите занимания на студентите от Националната художесвена академия. Гостите дариха на училищната библиотека художествени албуми и книги, издания на академията.