Това ще даде възможност за развитието на Северозападния регион и постигане на икономическо и социално изравняване с останалите части на страната.

Според идейния проект новата гара Безденица ще е на 70 км от гара Медковец. Напускайки Монтана, трасето завива на юг – югоизток, преминава до селата Крапчене и Трифоново и стига до новата гара Стубел – на юг от селата Липен и Стубел.

След гара Стубел линията се съединява със сегашната в гара Криводол. Линията ще е единична с проектна скорост от 80 км.

Хълмистият участък между гара Монтана и гара Безденица ще бъде преодолян с изграждане на естакада с дължина 300 м, след което трасето завива на север и преминава западно от с. Вирове.

Проектът за модернизация на участъка е на етап екологична оценка.


Източник: novinitem.com