Ако човек даде стария си автомобил за скрап, ще трябва само да върне номерата в КАТ и да прекрати регистрацията му, гласят още промените. За месеца след дерегистрацията на колата за нея вече автоматично няма да се дължи данък, като няма да е необходимо човек да носи бележка от КАТ в общината, решиха депутатите.

Общините получават онлайн информация за новите регистрации на автомобили, както и за прекратените регистрации. Затова при предаване на стара кола за скрап няма да има нужда да се носи бележка в общината.

Договорът при прехвърляне на регистриран автомобил ще трябва да е нотариално заверен, дори регистрацията на превозното средство да е прекратена, предвиждат още приетите текстове. Промените се правят, за да се премахнат възможностите за прехвърляне на кола без да бъдат платени дължимите налози.