Всички дейности, свързани с обучения с вече издадени ваучери, следва да бъдат също временно преустановени, съгласно публикуваните на 18.03.2020 г. на сайта на Агенция по заетостта „Указания за провеждането на обучения с ваучери по реда на ПМС 280/2015 г.”

Отново напомняме, че съгласно условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.016 „Ваучери за заети лица”, не е допустимо провеждането на дистанционно обучение. Разходите за всяко едно проведено дистанционно обучение ще се считат за недопустими за финансиране и няма да бъдат изплащани на доставчиците на обучение от Агенцията по заетостта.

Агенцията по заетостта препоръчва стриктно спазване на препоръките на Министерството на здравеопазването и Националния оперативен щаб за недопускане и ограничаване разпространението на вируса COVID-19.

Актуална информация ще бъде публикувана на официалния сайт и на Фейсбук страницата на Агенцията по заетостта.