Във връзка със заповедта на министъра на здравеопазването, която е в сила от 00:00 часа на 21 март 2020 г., на входно-изходните артерии на Враца са създадени следните контролно-пропускателни пунктове:

1. КПП – вход/изход на Враца /до бившия завод „Химко“/
2.КПП – Оряховско шосе
3.КПП – вход/изход на Враца /посока община Монтана/

4.КПП – Криводолско шосе
5.КПП – квартал „Кулата“

През КПП-тата ще се пропускат пътуващи само по неотложни причини: трудово естество, здравословни причини, завръщане у дома.

Тези неотложни причини се удостоверяват със служебна бележка от работодател или служебен документ - карта, медицински документ, документ за самоличност.

Във връзка с постъпили питания за живеещите във Врачанските лозя, същите могат да удостоверят причината за пътуването до града, чрез собственоръчно написана декларация, в която да посочат адрес по местоживеене и причина за пътуване до Враца.