Пред БНР Мария Чернева – един от инициаторите за "отваряне на очите" на обществото към проблема на незрящите, разказа: "Това говорещо мобилно приложение за смартфони може да ориентира незрящия за заобикалящите го улици, сгради, да го упъти до най-близката спирка на транспорта, да го информира за номера на пристигащия автобус, да предложи най-добрия маршрут. Това е едно техническо приспособление, което би могло да даде изключително голяма свобода и независимост на незрящ човек и да замести нуждата от личен асистент. "Електронни очи" доказва нещо много важно – че почти няма увреждане, което да не може да се компенсира с някакво техническо средство, приспособление. Технологиите все повече успяват да заличат увреждането".

Средата в София е доста враждебно място за незрящи, смята Чернева. По думите ѝ, новото приложение е безплатно. За момента то е само за столицата, добави тя.