Книгата "Богомилите: Есеите на България” е посветена на едни от най-значимите страници на нашата история. Затова мотото ѝ е "Няма религия по-висша от истината”. Авторката представи пред публиката историята, същността, зараждането, разпространението, мисията и идеите на Богомилството. "Богомили означава Боголюбци, а есеи идва от иврит и означава "чисти”. Във Вселената има три работещи сили, които действат и във всеки човек. Това са истината, любовта и мъдростта. Важно е да бъдем добри хора, да не лъжем и всеки човек да служи и слуша собствената си душа”, споделя Варта Корисян. Именно това е и основното послание, което изпраща към своите читатели.

На срещата присъстваха историци, краеведи, представители на държавните институции. Поздравления към авторката поднесе Нели Василева, главен експерт "Култура и вероизповедание" в Дирекция "Хуманитарни дейности" при Община Монтана.

Публиката беше много активна и срещата премина в разговор за истината, чистотата и Бога. Варта Корисян е енергетик по образование. Тя гостува за втори път в библиотеката. Миналата година представи пред монтанската публика първата си книга "Нагоре по спиралата" в два тома, която е плод на изследователски труд в продължение на повече от десетилетие.