Изучили лечителското изкуство, тези свети братя успешно изцелявали всякакви болести и във всичко им помагала благодатта на самия Бог. На каквито и болни хора или животни да възлагали ръце, те веднага оздравявали напълно. Те искали от изцелените само една безценна награда - вярата в Христа. И действително, те обръщали мнозина в Христа не само в Рим, но и в околните градове и села, които обхождали, за да изцеляват боледуващите.

Освен с благодатта на изцелението, двамата лечители дарявалихората и с щедра милостиня. Те имали голямо, събрано от предците и получено от родителите имущество, което продавали, раздавали на бедните и нуждаещите се, хранели гладните, обличали голите, с една дума, проявявали милосърдие към всички бедни и нямащи.

Двамата братя лечители живеели в едно село край Рим, в имението на родителите си, където просвещавали със светата вяра всички околни селища.

Дяволът завидял на добродетелния им живот и изпратил свои слуги при цар Карин и да ги наклеветят. Царят послушал клеветниците и изпратил войници в селото със заповед да хванат светците и да ги доведат при него на разпит.

Когато войниците заловили лечителите, оковали ги и ги повели към Рим, където ги затворили в тъмница. На сутринта, царят седнал пред народа в съдилището и заповядал да доведат пред него светите затворници Козма и Дамян.

Той ги обвинил, че отричат боговете на предците и с хитрост лекуват болестите у хората и животните даром, съблазнявайки простите хора да отстъпват от боговете и законите на бащите. Двамата лечители отговорили, че правят това, без да изискат нищо, защото следват думите на Спасителя: ''даром получихте, даром давайте''.

Император Карин се разгневил и ги призовал да принесат жертва и да се поклонят на вечните богове. За да покажат, че истинският бог е един, Козма и Дамян пожелали лицето на царя да се обърне назад. След като произнесли тези думи, лицето на Карин внезапно се изменило и шията му се извила така, че лицето му се оказало обърнато към гърба и никой не можел да му помогне.

Тогава царят повярвал и лицето му застанало на мястото си и той издигнал ръце, заедно с целия народ въздал благодарност на Бога. Получил изцеление по този начин, царят почел с дарове светите Козма и Дамян и ги отпуснал с мир.

Като излезли от Рим Козма и Дамян се отправили към своето село, двамата продължили да обикалят градове и села, изцелявайки болестите и просвещавайки всички със светата вяра, а след това отново се връщали в своето село.

Дяволът обаче като не успял да им навреди с първите си козни и не успял да ги премахне измежду живите, подучил един лекар, някогашен техен учител, да им завиди. Същият ги извикал с измама и ги завел на една планина уж с цел да събират лечебни растения. Отвел ги далеч и устроил така, че всеки да събира растения поотделно. След това убил с камъни първо единия, а после по същия начин погубил и другия, след което хвърлил телата в намиращия се наблизо кладенец. Това станало в 284 г.

Традициите повеляват на този ден жените да не работят нищо, за да не се разболее човек от семейството или домашните животни. Единственото, което могат да правят, е да месят хляб и да го раздават за здраве.

Вечерта срещу празника болни, слепи и недъгави хора отиват да преспят в църквата или в параклиса, посветен на светците, а на сутринта се измиват на аязмото. Често се правят курбани.

Източник: pravoslavieto.com