От "Български пощи" ЕАД гарантират параметри на качество, свързани с равнопоставен достъп, навременно доставяне, разпространение на територията на цялата страна.

Дружеството осигурява равнопоставеност и достъпност при ценообразуването за всички участници под формата на отстъпка от съответната корична цена: за издатели - 25%; за търговци на едро - 35%; за търговци на дребно - 15%; за доставка на абонамент - 30% от каталожната цена на съответното издание.

Компенсирането на дейността по разпространение на вестници и списания става при спазване на европейското законодателство, свързано с предоставяне на услуга от общ икономически интерес.

Одобрени са също така допълнителни разходи по бюджета на министерството, които ще бъдат насочени за извършване от "Български пощи" ЕАД услуга от общ икономически интерес по разпространение на периодични печатни издания.